قرعه کشی بزرگ گرزین گلد انجام شد

جوایز و برندگان خوش شانس قرعه کشی میلیونی گرزین گلد
1. جایزه ویژه

نیم ست طلای مولتی کالر با وزن ۱۶.٢۲۰ گرم


برنده خوش شانس :

 

 

 جایزه ویژه نیم ست مولتی کالر

       خانم منیژه سوخت سرایی

0937******1132. سه عدد آویز ساعت طلا برای سه نفر


برندگان خوش شانس :
خانم کریمیان.                           361××××0911

اقای عارف شریفی.                    301××××0938

خانم گوهر همتی.                      095××××0911
3. ده عدد بُن خرید نیم گرم طلای بدون اجرت از گالری گرزین برای ده نفر


اسامی برندگان : 

 

 

خانم مریم رستمیان.                 348××××0911

 خانم باقری.                             681××××0938

خانم علیزاده.                            090××××0911

اقای نصیری.                             636××××0901

خانم باقری.                              755××××0911

خانم زهرا گویا.                        872××××0911

اقای عیالواری.                          966××××0935

اقای روح الله ولی پوری.           295××××0937

خانم زهرا ملکی.                       876××××0911

خانم عالیه گرزین.                     400××××0911